Nautica Fennica 2013-2014 keskittyy suomalaisen merenkulun historiaan ja merellisen kulttuuriperinnön säilyttämisen vaikeisiin kysymyksiin. Teos esittelee 2010-luvun merenkulun historian tutkimusta seitsemän kirjoittajan voimin. Artikkelit kuvaavat merihistorian monipuolista luonnetta – sen alle mahtuu hyvin erilaisia kysymyksiä, aiheita ja aikakausia keskiajasta 1900-luvun loppupuolelle saakka.

Painettu julkaisu.

Museoiden julkaisukokoelmiin kuuluu sekä painettuja että sähköisiä julkaisuja. Painetut teokset ovat myynnissä museokauppa Plootussa, Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka.

Kutsu ystäväsi mukaan :)