Tausta

Vuosi 2021 oli tärkeä merkkivuosi sateenkaariyhteisölle. Tällöin oli kulunut 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen rikoslaista. Kuluneiden vuosikymmenien aikana tapahtunut yhteiskunnallinen asennemuutos ei ole kuitenkaan välttämättä näkynyt museoiden toiminnassa.

On edelleen tavallista, että museonäyttelyjä rakennetaan heteronormatiivisesta näkökulmasta eikä näyttelyesineitä kuvailtaessa muisteta kertoa niihin yhtä lailla liittyvistä sateenkaarevista teemoista. Esimerkiksi siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta puhuttaessa on vanhastaan keskitytty perheisiin tai yksittäisiin ihmisiin, jotka ovat lähteneet etsimään työtä, turvaa tai onnea kotimaansa ulkopuolelta. Sateenkaaripolku nostaa esiin Suomesta Kööpenhaminaan ja Tukholmaan muuttaneet homot ja lesbot. Tanska ja Ruotsi sallivat aikuisten väliset homoseksuaaliset teot jo 1930- ja 1940-luvuilta lähtien, kun Suomessa homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista vasta vuonna 1971.

Sateenkaaripolku

Merikeskus Vellamo on keväällä 2022 yhteistyössä Sateenkaarihistorian ystävät ry:n kanssa laatinut näyttelyihinsä sateenkaaripolun, joka nostaa esiin kokoelmiin liittyviä unohdettuja tarinoita. Tutkittuun historialliseen tietoon nojaavat tekstit on koottu vihkoseen, jossa olevan kartan mukaan museokävijä voi näyttelyissä suunnistaa. Vihkonen on napattavissa matkaan Merimuseon oven edustalta Vellamon toisen kerroksen näyttelytiloista.

Polun varrella nähtävistä esineistä ja teemoista on laadittu tekstejä, joissa pyritään tekemään näkyväksi sateenkaarihistorian ja nykykulttuurin yllättäviäkin yhtymäkohtia. Toisinaan kyse on uudenlaisen tulkinnan tekemisestä vanhastaan tutuista asioista.

Sateenkaaripolku tarjoaa kävijöille pilkahduksen sellaisesta kulttuurihistoriasta, joka tavallisimmin tunnetaan vain yhteisön sisällä. Sellaisena se ei kuitenkaan siirry osaksi meidän kaikkien yhteistä muistia. Pelkästään suusta suuhun kulkeva tieto myös katoaa helposti, ellei sitä kirjata talteen.

Turvallinen tila kaikille

Vellamo on meille kaikille. Yhdessä huolehdimme, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi.

Olemme huomaavaisia, ystävällisiä ja auttavaisia. Kunnioitamme ja kuuntelemme muita.

Annamme jokaiselle tilaa ja rauhan nauttia näyttelyistä omalla tavallaan.

Ketään ei kiusata, häiritä tai syrjitä. Mistään syystä.

Jokainen saa olla oma itsensä. Jokainen ihminen on arvokas.

Me Vellamossa olemme sinua varten. Teemme parhaamme, jotta koet tulevasi nähdyksi ja kuulluksi. Kerro meille, jos tarvitset itse tai huomaat jonkun toisen tarvitsevan apua.

 

Vellamon Sateenkaaripolun tunnus on aallokko sateenkaaren väreissä

Tunnuksen suunnittelija: Päivi Kekäläinen

Kutsu ystäväsi mukaan :)