Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo
Merikeskus Vellamo, Kotka
Suomenlahden meri- ja rajapäällystö ry:n lahjoitus

Merivartiomuseon saamalla lahjoituksella tutkittiin sotia edeltäneiden merivartioasemien historiaa ja digitoitiin piirustuksia

Kotkan Merikeskus Vellamossa toimiva Merivartiomuseo sai loppuvuodesta 2019 merkittävän lahjoituksen. Päällystöliiton jäsenyhdistys Suomenlahden meri- ja rajapäällystö ry oli päätetty lakkauttaa ja yhdistyksen jäljelle jääneet varat osoittaa Merivartiomuseolle käytettäväksi merivartioperinteen säilyttämiseen.

Saadun lahjoituksen suuruus oli hieman alle 3 000€. Sen avulla otettiin iso askel museon kokoelmatyössä, kun yli 500 merivartioalusten ja asemarakennusten piirustusta saatiin digitoitua. Työstä vastasi Analogia Finland Oy. Digitointi helpottaa piirustusten selaamista ja tutkimuskäyttöä.

Lisäksi lahjoituksen avulla oli mahdollista käynnistää selvitys merivartioasemien vaiheista ennen toista maailmansotaa. Selvityksen laati tietokirjailija Johanna Pakola.

”Rajavartiolaitoksen ja sitä edeltäneen Merivartiolaitoksen laivojen sekä venekaluston historia on melko kattavasti selvitetty ja dokumentoitu. Sen sijaan asemaverkostosta tutkimusta ei ole vielä tehty lainkaan. Aihe on ajankohtainen, sillä merivartioinnin alkamisesta Suomessa tulee tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta.”, kertoo Merivartiomuseosta vastaava tutkija Vilma Lempiäinen.

Nyt saadun lahjoituksen avulla voitiin selvittää, missä merivartioasemia Suomen pitkällä rannikolla on ollut. Purjehduskauden aikana vuosina 1930–1944 toimi yhteensä 105 varsinaista merivartioasemaa ja talvikaudella 95 erillistä talviasemaa. Asemia sijaitsi alun perin myös Viipurinlahdella, Laatokalla ja Suomenlahden ulkosaarissa. Nämä jäivät jatkosodan päätyttyä Neuvostoliiton puolelle rajaa. Tutkittavaa riittää edelleen, sillä selvittämättä on esimerkiksi minä vuonna kunkin aseman toiminta on alkanut ja päättynyt.

Tämä on onnellinen esimerkki siitä, miten merkittävää edistystä kaiken kokoisilla summilla voidaan museotyössä saavuttaa” Lempiäinen sanoo ja rohkaiseekin toimintansa jatkuvuutta pohtivia yhdistyksiä muistamaan lakkautuspäätöstensä yhteydessä myös museoita. ”Lahjoittajien ajatuksena oli jättää kestävä jälki. Vaikka yhdistyksen toiminta päättyi, saatiin seurauksena selvitettyä palanen yhteistä historiaamme.”

Selvitys sotia edeltäneistä merivartioasemista ja Johanna Pakolan aiheesta kirjoittama artikkeli on julkaistu Vellamo-kanavalla, www.vellamo-kanava.fi.

Merivartiomuseota ylläpidetään Kotkan kaupungin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyönä ja se toimii Merikeskus Vellamossa osana Kymenlaakson museota.

Kutsu ystäväsi mukaan :)