FT, postdoc-tutkija Ulla Kallberg käsittelee esitelmässään merimiesten omia käsityksiä merimiehenä olemisesta, laivaelämästä ja työstä vuosina 1910-1955. Esitelmä perustuu Kallbergin syksyllä 2022 tarkastettuun väitöskirjaan ”Sillä ainahan merimies sentään on erimies”. Merimiesidentiteetit muuttuvassa maailmassa. Aineistona on käytetty merimiesten kirjoittamia kyselyvastauksia, jotka Turun yliopiston kansatieteen laitos tallensi 1960-luvun alussa.

Merikeskus Vellamon auditoriossa järjestettävälle Tietoherkku-luennolle on vapaa pääsy.

Väitöskirja on luettavissa Turun yliopiston kirjaston verkkosivuilla.

Kirjaa saa myös painettuna 15 euron hintaan Turun yliopiston verkkokaupasta.

 

Kuvassa: S/s Canopus. Kuva: Kurt Illiminsky, Suomen merimuseon kuvakokoelma, Museovirasto.

Kutsu ystäväsi mukaan :)