Monien satojen siviilialusten tavoin Merivartiolaitoksen vartiomoottoriveneet miehistöineen joutuivat kantamaan osansa sotatoimista Merivoimien osana. Alusten toiminnasta ja aseistuksesta on kirjoitettu aiemmin varsin yleisellä tasolla. Uusien arkistotutkimusten pohjalta vartiomoottoriveneet kantoivat sodasta selvästi suuremman taakan kuin aiemmin on tunnettu ja mitä aluksilta saattoi odottaa.

Pekka Takoja on merestä ja laivoista kiinnostunut kotkalainen insinööri.

Kutsu ystäväsi mukaan :)