Vartiolaiva Telkkä palasi yli kuuden vuoden jälkeen yleisön nähtäville Merikeskus Vellamon piha-alueelle. Uivana museoaluksena Vellamon laiturissa esillä ollut VL Telkkä sai jouluna 2010 vuodon ja nostettiin telakalle korjattavaksi. Kunnostuksen yhteydessä päätettiin, ettei Telkkä enää palaa uivaksi alukseksi, vaan yleisöllä on vastedes mahdollisuus ihastella alusta maalta käsin.

Kuluvana vuonna vietetyn Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi VL Telkän paluuta yleisön nähtäville ryhdyttiin valmistelemaan yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja Kotkan kaupungin teknisten palveluiden kanssa. Tulevan sijaintipaikan määrittämisessä käytettiin apuna 3D-mallinnosta ja lisäksi selvitettiin, mikä on riittävä perustus kannattelemaan lähes 100 tonnia painavaa Telkkää.

Joulukuussa 2019 sijaintipaikka paalutettiin ja alus siirrettiin Kantasataman kuurista paraatipaikalle Merikeskus Vellamon ja museolaiturin väliin. Teräsrunkoisen 29 metriä pitkän aluksen siirtäminen oli vaativa operaatio ja se toteutettiin kahdella nosturilla.

Vartiolaiva Telkän vaiheita

Koskelo-luokan rannikkovartiolaiva Telkkä valmistui vuonna 1958 osana Rajavartiolaitoksen merellisen kaluston uudistusohjelmaa. Rajavartiolaitoksen käytössä 1930-luvulta lähtien ollut aluskalusto oli kokenut kovia salakuljetusajan ja sodan pyörteissä, ja uudistamistarve oli kipeä.

Aluksi ryhdyttiin täydentämään pahoin harventunutta vartiomoottorivenekantaa uudella Koskelo-luokalla. Luokan alukset rakennettiin teräsrunkoisiksi, joten ne pystyivät liikkumaan myös syksyn ensimmäisissä jäissä. Nopeudessa ne kuitenkin hävisivät puurunkoisille edeltäjilleen.

Koskelo-luokan alukset palvelivat kolme vuosikymmentä, kunnes ne korvattiin Lokki-luokan alumiinirunkoisilla vartiolaivoilla. Vartiolaivat Telkkä, Kaakkuri ja Kuikka lahjoitettiin vuonna 1992 Viron rajavartioston eli Eesti Piirivalven käyttöön. Uudelleen itsenäistynyt Viro joutui luomaan käytännössä tyhjästä uskottavan rajavartioinnin, ja kunnostettuina luovutetut Koskelo-luokan vartiolaivat olivat merkittävä apu toiminnan käynnistämisessä.

Piirivalven luovuttua alusten käytöstä 2000-luvun alussa VL Telkkä siirrettiin Kotkaan, palautettiin alkuperäiseen Rajavartiolaitoksen asuunsa ja liitettiin osaksi Rajavartiolaitoksen, Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson museon yhteistyössä suunnittelemaa ja Merikeskus Vellamoon sittemmin avattua Merivartiomuseota.

Lisätiedot:
Intendentti Vesa Alén, 040 037 7226, vesa.alen@kotka.fi

Kuva: Merivartiomuseo

Kutsu ystäväsi mukaan :)