Harri Tarvainen

Suuri aallonmuotoinen rakennus kuvattuna lintuperspektiivistä, taustalla näkyy merta ja saaristoa.