Suomen merimuseo

Suomen merimuseo

Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi

Museonjohtaja

Tiina Mertanen

0295 33 6481

Haluatko ottaa yhteyttä?

Museolehtori,
museopedagogiikka, tiedotus

Johanna Aartomaa

0295 33 6486

Intendentti,
esinekokoelmat

Timo Kunttu

0295 33 6488

Palveluvastaava

Terhi Kuuva, poissa 31.10.2019 asti

Marketta Brotherus-Pulkki
marketta.brotherus@kansallismuseo.fi

0295 33 6489

Konservaattori

Taru Laakkonen

0295 33 6490

Museomestari,
ATK- ja AV-työt

Vesa Paasonen

0295 33 6491

Intendentti,
avoinnapito, hallinto

Pia Paukku

0295 33 6480

Vene- ja laivamestari,
museoveneet, museoalukset

Juha Puustinen

0295 33 6492

Museomestari, näyttelyrakennus ja ylläpito, kuljetukset

Jarno Ruhtinas

0295 33 6493

Amanuenssi,
näyttelyt

Erik Tirkkonen

0295 33 6494

Konservaattori,
vettynyt materiaali

Ulla Klemelä, Helsinki

0295 33 6485

Vedenalaista kulttuuriperintöä hoitaa Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelut-osasto Helsingissä
0295 33 6000 vaihde
meriarkeologia.mv@museovirasto.fi

Perinnelaivarekisteri,

perinnelaivarekisterin sihteeri, erikoistutkija

Hannu Matikka, Helsinki

0295 33 6273
hannu.matikka@museovirasto.fi

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto, ohjaus ja tuki.
Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki
Postiosoite: Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki