Sjöbevakningsmuseets utställning förnyas 2025 då det gått 95 år sedan sjöbevakningen inleddes i Finland. I förnyelsen uppdateras och moderniseras sätten att presentera utställningen. Svaren på denna enkät utnyttjas i förnyelsearbetet och även i utvecklingen av museet i framtiden. Enkäten genomförs av Kymmenedalens museum.

Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkäten, totalt finns det 22 frågor. Svar kan lämnas fram till 14.4.2024Sjöbevakningsmuseet hemsida. Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut två fribiljettpaket till Maritimcentret Vellamo.

Bild: Bevakningsmotorbåten VMV 11, bild Lasse Lehtinen.

Kutsu ystäväsi mukaan :)