Önskestaden
Den bästa platsen i alla lägen 15.10.2024-6.1.2030

Utställningen Önskestaden i Kymmenedalens museum väcker Kotkas stadsbild och lokala identitet till liv genom lek och aktiviteter som ska upplevas tillsammans och sporrar fantasin och kreativiteten för hela familjen. Centrala teman är kulturmiljöer, stadslandskap och...