Flykt från Pompeji
31.3.-1.10.2023

Vulkanen Vesuvius utbrott 79 e.v.t. är en av historiens mest kända naturkatastrofer. Städerna Pompeji och Herculaneum som begravdes i aska till följd av detta hittades på nytt först på 1700-talet, varefter de har varit föremål för stora och fortfarande pågående...

Trädets tur
18.5.2022–11.1.2026

Hyllning till skogsindustrin i Kymmenedalen I begynnelsen var trädet, älven och visionen. De gav upphov till utmärkta exportprodukter samt grunden för landskapets identitet. Skuggor av skorstenar, många generationers uppehälle och djärva strävan efter en förnybar...