Polstjärnan, Södra korset

Havet tar, havet för. I Finlands sjöhistoriska museum kan man röra sig på ytan och i djupen. Över haven färdas såväl människor som föremål och tankar. I Finlands sjöhistoriska museum kan man resa över haven i tid och rum, med båt, i hamnar, i fjärran länder och längs...

Strömmar

Jag och vi. Kymmenedalens museum undersöker människans behov att höra till en grupp och att samtidigt förverkliga sig själv. ”Vem av oss vill inte lämna ett bestående spår av sig själv i världen… Redan stenåldersmänniskan pressade ett avtryck av sin handflata med...