Trädets tur
18.5.2022–11.1.2026

Hyllning till skogsindustrin i Kymmenedalen I begynnelsen var trädet, älven och visionen. De gav upphov till utmärkta exportprodukter samt grunden för landskapets identitet. Skuggor av skorstenar, många generationers uppehälle och djärva strävan efter en förnybar...

Ödesdigra Svensksund

Det mest betydande sjöslaget i Östersjön utkämpades i Svensksund utanför Kotka 1790. I området byggdes därefter en sjöfästning med samma namn. Gränstrakten, nuvarande Finland, utgjorde en arena för motsättningarna mellan Ryssland och Sverige. Livet var...